<kbd id='bb9088db34'></kbd><address id='bb9088db34'><style id='bb9088db34'></style></address><button id='bb9088db34'></button>

        
     Centrum Obs?ugi Informatycznej Uniwersytetu
      
        
      
     Witamy
      
     Konta
      
     Has?a
      
     Poczta (SQM)
      
     Poczta (RDQ)
      
     Poczta (OWM)
      
     Asystent (Horde)
      
     Informacje
      
     Konfiguracja
      
     Antyspam
      

     四虎影永久地址在线

     hektor.umcs.lublin.pl


        Nast麪uj?ce us?ugi dost麪ne s? bezpo?rednio w naszymserwisie WWW:
      
      -Program pocztowy Squirrel Mail
      -Program pocztowy Round Cube  (nowy!)
      -Program pocztowy Round Cube  (stary!)
      -Program pocztowy Open Web Mail
      -Asystent (Horde)
      -Informacja o koncie
      -Zmiana has?a
      -Konfiguracja skrzynki pocztowej (forward, autoresponder, filtry)
      -Konfiguracja filtru antyspamowego

        Uwaga:Zgodnie z aktualnym Regulaminem Sieci Komputerowej UMCS,prosimy o zmian has?a nie rzadziej ni? co 30 dni. Has?o musi sk?adasi z co najmniej 8 znak, w tym zawiera ma?e i wielkie litery orazcyfry lub znaki specjalne, nie mo?e by powtzeniem has?a stosowanegoprzed zmian? (do 10 hase? wstecz).

        Zapewniamy bezawaryjn? prac serwera oraz wysokiebezpieczetwo zgromadzonych na nim danych. Z tej strony mo?na rnie?pobra formularz zg?oszeniowy wymagany przy zak?adaniu konta,przygotowany w formacie MS Word,w formacie RTF (Rich Text Format),lub w postaci obrazka. Formularzten po wydrukowaniu i wype?nieniu nale?y z?o?y w pok. 127a w budynku"Starej Fizyki" przy Pl. M.C.Sk?odowskiej 1. Formularz mo?na rnie?otrzyma i wype?ni w wy?ej wymienionej lokalizacji.


        Kontakt z administratorami serwera hektor(najlepiej w godz. 9.00-16.00):

     Ireneusz Maliszewski
     e-mail:
     Ireneusz.Maliszewski@umcs.lublin.pl
     tel. 537 62 40

     Andrzej Resztak
     (problemy z dost麪em sieciowym do serwera)
     e-mail: Andrzej.Resztak@umcs.lublin.pl
     tel. 537 77 98